Витяг з наказу №18у від 01.06.2021

Зараховано до перших класів 207, вільних місць немає

 

Авраменко

Кирилюк

Присяжнюк

Аксьонов

Кобринчук

Притуляк

Андрушко

Ковальов

Прядун

Балан

Ковальов

Пташинський

Бейхан

Ковтун

Пузик

Бережнова

Когут

Пустовіт

Березюк

Козак

Путкарадзе

Бернага

Козак

Репа

Бешлей

Козаченко

Розлуцький

Бєлік

Козюк

Савчук

Блажко

Козярук

Самборський

Богацький

Колесник

Сапожник

Богомолов

Конверський

Сауляк

Богуцький

Коновалов

Сахно

Боженьова

Коржова

Семененко

Бойко

Корпоченко

Семенюк

Бойченко

Корчунов

Семенюк

Бондар

Кравчук

Семенюк

Бондар

Крайнік

Семеренко

Бондаренко

Красножон

Сердюк

Бровенко

Кулик

Сідаш

Брюховецький

Кульомін

Сідаш

Бубр

Купренюк

Слободяник

Бурдейна

Купчин

Софіянчук

Бурмістенко

Купчина

Спесивцева

Бяхова

Лавренішина

Стасюк

Варвянська

Леонтьєва

Стимковська

Васильська

Лепей

Стойка

Веремій

Лиовецька

Сторожук

Вічавський

Лисунець

Таран

Войчишин

Ломакін

Ткач

Волхов

Ломакіна

Ткачук

Волхова

Лучковський

Ткачук

Гавриленко

Магельницька

Ткачук

Гвоздьова

Мазур

Томчак

Гедзенко

Мазуренко

Точенюк

Головащенко

Макодзеба

Трепак

Головняк

Максименко

Тхоровський

Голубенко

Максимчук

Удечукву

Голюк

Мальцева

Уманський

Горбунова

Манжос

Федьков

Горина

Маркевич

Фендюр

Горобчук

Матвієнко

Фенченко

Горобчук

Матяш

Фікс

Гресько

Махаринець

Хавхалюк

Гринюк

Мельник

Хромов

Гудзь

Метельова

Хртстич

Гуменна

Митник

Цвєткова

Гуцкалюк

Мілієнко

Цвігун

Давидюк

Міляновський

Циба

Давидяк

Міхурінський

Цимбал

Демченко

Міхушкіна

Чернега

Денисюк

Мохар

Чубарєв

Гуменюк

Мочульський

Чупракова

Джевжик

Муляр

Шабунін

Джижула

Новікова

Шаргородська

Джуринський

Олійник

Швець

Дмитренко

Орєхов

Шевченко

Дубовий

Пасарар

Шевчук

Дунаш

Пасєка

Шмерхльова

Дьоркін

Пащенко

Шмульський

Ессе

Перовська

Шуба

Жуйкова

Підгурська

Шуть

Загороднюк

Плахотнюк

Яловіца

Заскін

Позняк

Ямчук

Івкіна

Поліщук

Янко

Ілюхіна

Потоцька

Янощук

Камшилов

Предоляк

Ясько

Каплун

Присяжнюк

Сугак