УКРАЇНА

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ВІННИЦЬКА ГУМАНІТАРНА ПОЧАТКОВА ШКОЛА №25" 

 

Н А К А З

 

02.09.2018                                                                                                                                                                                                    № 274

м. Вінниця

 

Про затвердження Положення про проведення конкурсу

та створення комісії з працевлаштування педагогічних працівників у заклад

 

     На виконання наказу Департаменту освіти Вінницької міської ради від 23.10.2017 року №527 «Про призначення та звільнення з посади заступників керівників та педагогічних працівників в закладах середньої освіти», відповідно до статті 26 Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 року №2145, наказу Департаменту освіти вінницької міської ради від 23.10.2017 року «Про прозорість та відкритість діяльності закладів освіти»  метою забезпечення рівності громадян в реалізації права на працю, прозорості процесу прийому на роботу в заклад, використання потенціалу талановитої молоді,

 

НАКАЗУЮ:

 

 1. Затвердити Положення про проведення конкурсу з працевлаштування педагогічних працівників у заклад (додаток 1).
 2. Створити комісію з працевлаштування педагогічних працівників у заклад в складі:

                                    Голова комісії – Нечипорук Олена Миколаївна, директор закладу;

Секретар комісії –  Степанюк Тетяна Василівна, вчитель початкових класів, голова профспілкового комітету закладу.

Члени комісії:

  Осядла Майя Іванівна – заступник директора з навчально-виховної роботи;

  Дученко Анна Василівна – заступник директора з навчально-виховної роботи;

  Діденко Леся Миколаївна – головний спеціаліст відділу загальної середньої освіти, дистанційної освіти та впровадження ІКТ ДО ВМР, територіальний інспектор;

  Керівник методичного об’єднання відповідно до фаху вакансії.

 1. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

                         Директор                                                                                                                Олена Нечипорук

 

 

 

Додаток 1

до наказу

від 30.10.2017 р. №309

 

ПОЛОЖЕННЯ

про проведення конкурсу з працевлаштування педагогічних працівників

у комунальний заклад «Спеціалізована загальноосвітня школа І ступеня з поглибленим вивченням іноземних мов №25

Вінницької міської ради»

 1. Загальні положення.
  1. Дане Положення розроблено відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Кодексу законів про працю України, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 778, з метою якісного відбору та комплектування закладу педагогічними кадрами.
  2. Це Положення визначає порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад заступників керівника та педагогічних працівників у закладі.
  3. Педагогічною діяльністю можуть займатися особи з високими моральними якостями, які мають відповідну освіту, належний рівень професійної підготовки, фізичний та психічний стан здоров’я дозволяє виконувати професійні обов’язки в закладі загальної середньої освіти.
  4. Заміщенню шляхом конкурсу підлягають вакантні посади заступників керівника та педагогічних працівників у закладі.*
  5. Прийняття на роботу осіб, які не пройшли конкурс, не допускається.
  6. Для проведення конкурсу з кандидатами на заміщення вакантних посад заступників керівника та педпрацівників наказом по закладу створюється комісія у складі голови, секретаря та членів комісії.
  7. До складу комісії з працевлаштування педагогічних працівників залучаються керівники методичних об’єднань закладу відповідно до фаху вакансії.

* «крім педагогічних працівників, які призначаються порядком переводу з одного закладу освіти до іншого; педагогічних працівників, які працюють в закладі за сумісництвом; педагогічних працівників для організації індивідуального навчання з хворими учнями в домашніх умовах; педагогічних працівників, які були вивільнені в зв’язку із скороченням мережі класів; керівників гуртків»

 

 

 1. Умови проведення конкурсу.
  1. Рішення про проведення конкурсу приймається головою комісії по мірі необхідності при наявності вакантних посад у закладі.
  2. До участі у конкурс на заміщення вакантної посади заступника директора допускаються особи, що мають вищу педагогічну освіту і стаж роботи не менше 3 років на педагогічних чи керівних посадах (крім заступника директора з господарської роботи).
  3. До участі у конкурсі на заміщення вакантної посади педагогічного працівника допускаються особи, які мають педагогічну освіту (повна вища, базова вища, молодший спеціаліст).
  4. Конкурс проводиться поетапно:
 • публікація оголошення про проведення конкурсу на офіційному сайті закладу (в розділі «Наявність вакантних посад»);
 • прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, та їх попередній розгляд на відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам;
 • проведення усного конкурсу та відбір кандидатів.
 1. Оголошення про конкурс.
  1. Заклад публікує оголошення про проведення конкурсу на офіційному сайті (в розділі «Наявність вакантних посад») не пізніше ніж за 10 (десять) робочих днів до початку проведення.
  2. В оголошенні про проведення конкурсу повинні міститись такі відомості: назва вакантної посади, термін прийняття документів, вимоги до кандидатів, а також інша інформація, що не суперечить вимогам чинного законодавства України.
 1. Прийом та розгляд документів на участь у конкурсі.
  1. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до комісії наступні документи:
   • заяву про участь у конкурсі;
   • трудову книжку (при наявності);
   • заповнену особову картку (форма П-2) з відповідними додатками;
   • фотокартка розміром 3,6×4,5 см.;
   • ксерокопії документів про освіту з додатками;
   • копію першої та другої сторінок паспорта громадянина України.
  2. За бажанням учасники можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (копії документів про підвищення кваліфікації, присвоєння наукового ступеня або вченого звання, характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).
  3. Забороняється вимагати відомості та документи, подання яких не передбачено законодавством.
  4. Голова комісії перевіряє подані документи на відповідність їх встановленим вимогам щодо прийняття на відповідну посаду.
  5. Особи, які виявили бажання працювати на посадах заступника керівника, педпрацівника в закладі, та подали відповідні заяви до комісії підлягають проходженню конкурсів в порядку, визначеному цим Положенням.
  6. Подані документи та матеріали зберігаються у голови комісії протягом року.
 1. Проведення конкурсу та відбір кандидатів.
  1. Відбір кандидатів проводиться за результатами розгляду поданих документів та усного конкурсу.
  2. Конкурс з кандидатами проводиться на засіданні комісії в усній формі.
  3. На підставі розгляду поданих документів та усного конкурсу з кандидатами, комісія на своєму засіданні рекомендує осіб для зайняття вакантних посад педпрацівників у заклад.
  4. Якщо комісією не прийнято рішення щодо внесення рекомендацій для призначення на вакантну посаду жодного із кандидатів, то заклад повторно публікує оголошення про проведення конкурсу на офіційному сайті (в розділі «Наявність вакантних посад»).
  5. Засідання комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 її складу.
  6. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на її засіданні членів комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.
  7. У рішенні комісії обов’язково зазначаються пропозиції щодо призначення конкретного кандидата на вакантну посаду.
  8. Засідання комісії оформлюється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії. Кожний член комісії може додати до протоколу свою окрему думку. Протокол зберігається у голови комісії.
  9. Комісія повідомляє кандидатів про результати конкурсу після його завершення.
  10. Рішення комісії може бути оскаржене протягом трьох днів після ознайомлення.