До закладу зараховано 209 дітей, вільних місць немає:

 

Аксанюк Ковель Панько
Альохіна Кожуховська Педоренко
Андрущенко Козак Пелих
Багрій Козлов Петрунчак
Бакум Колесник Пилинь
Баланчук Коломієць Пінчук
Баніт Коломієць Плахотнюк
Банудзь Колос Побережна
Безносюк Комар Поліщук
Безсчастна Кондратюк Поплавська
Березюк Кононов Пудрань
Божок Коржова Райтаровський
Бойчук Корнак Райфурак
Бондаренко Корпанюк Рахіль
Борковська Косенко Реп'ях
Боярська Костина Риболова
Британ Костюк Рижій
Булгаков Кравець Розторгуєв
Василюк Кравченко Розторгуєв
Ведешина Кравчук Розумик
Верніковський Крижанівська Рубенко
Віллер Крикливий Руснак
Вільчинська Кузнярська Сапожнікова
Воронюк Кулик Сапон
Востріков Кушнерьов Семерук
Врублевський Лабохо Сеник
Гавінська Лебідь Сербін
Гайдамащук Левицька Сидюк
Гайдук Левчук Сильченков
Галузінська Лейбук Собчук
Годз Лепей Солоденко
Головчук Лисак Софина
Голоскевич Лисецька Соцький
Голошивець Магльована Степаненко
Горобчук Мазур Сторожук
Горчинська Мазуренко Тарасов
Грабік Мазуркевич Татарін
Григорук Малик Татаріна
Гринчак Мартинов Ткачова
Грицун Мартинюк Ткачук
Гуцол Мархлевська Томчук
Демченко Марчук Трубнікова
Джупіна Матвійчук Узелкова
Діброва Мацюк Федоришин
Дідик Меленчук Федоришина
Додончук Мержиєвська Харланов
Додукало Мисака Харчук
Драпак Мількевич Хейніс
Дудник Мінков Хлистов
Дудник Морев Холмогоров
Дьякон Мосійчук Ціпсанов
Єфремова Муравський Чернега
Жиденко Назарчук Чернов
Забіяка Неділько Чорпіта
Задорожнюк Немировський Чубарєв
Закладній Новицька Чубатюк
Залузняк Обертинська Швець
Залузняк Озменчук Шебанова
Затайдух Олексієнко Шеверда
Звягінцева Олексієнко Шевченко
Зелінська Олійник Шкурак
Зінько Ольштинська Шняга
Злотніцька Онуфрійчук Штепа
Зозуляк Орленко Штурма
Ілюхін Орлов Шулікіна
Кваснєвська Орлова Щур
Клименко Паламарчук Яворовенко
Кметюк Пальченко Якимів
Коберський Панова Яремко
Ковальова Панчук