• подалати мовний бар'єр
  • розширити словарний запас слів
  • удосконалити англійську вимову
  • поринути в міжкультурне спілкування
  • оволодіти мовним матеріалом для вільного спілкування в усному та писемному мовленні
  • формувати комунікативні уміння
  • виховувати культуру спілкування
  • розширити світогляд
  • виховувати толерантне ставлення до інших культур
  • провести час весело та корисно