Мета гуртка: розширення знань про Європу та євроінтеграційні процеси, виховання всебічно розвиненої, культурної, толерантної особистості, патріота України.

Основні завдання:

  • вивчення історії, культури, традицій та звичаїв Європейського союзу;
  • поширення інформації про перспективи інтеграційних процесів у Європі;
  • встановлення зв’язків з молоддю країн Європи через програми молодіжних обмінів, листування, виконання спільних проектів;
  • організація заходів з метою поширення інформації про Європейський Союз, європейські організації, європейську спільноту;
  • формування комунікативних навичок,  навичок самостійного навчання, збирання та критичного аналізу необхідної інформації;
  • підвищення рівня володіння інформаційно-комп’ютерними технологіями;
  • мотивація до вивчення іноземних мов.

Форми роботи: групова та індивідуальна робота, створення та захист проектів.